Vælg en side

I dag kan man stort set altid få byttet varer man har købt i en fysisk forretning, men det er faktisk en service som butikkerne selv bestemmer om de vil give. På samme måde har man heller ikke krav på at få pengene tilbage, hvis man fortryder sit køb, eller har givet en gave, som modtageren ikke har tænkt sig at beholde.

Anderledes forholder det sig, hvis du handler på internettet. Købeloven dikterer, at man som udgangspunkt altid har mindst 14 dages returret. Rigtigt mange webshops udvider dog denne returret og tilbyder returret i 30 dage og enkelte endda op til et helt år.

Der er dog et par regler forbundet med returretten, som du skal være opmærksom på for at være sikker på at du ikke mister din returret, når du shopper på nettet.

Prøv gerne smykkerne på – Tag ikke i brug

Du har netop være på shopping og fundet lækre smykker på en webshop til en god pris. Du bestiller derfor smykkerne, og efter du får dem hjem vil du lige prøve dem på en aften i byen, før du beslutter dig for, om du vil beholde smykkerne.

Men må man det?

Nej, den går desværre ikke. Du må tage smykkerne på ganske kort, så du kan vurdere om smykkerne passer i størrelsen og om udseendet lever op til forventningerne. Hvis du her fortryder købet, så skal du tage de nye smykker af igen med det samme. På den måde har du blot prøvet smykkerne, men de er ikke taget i brug.

Det er dog ikke den eneste regel, der kan gøre bytteretten ugyldig. Der findes et par andre undtagelser, og i det følgende afsnit, vil vi se nærmere på de to mest vigtige.

Specialfremstillinger og individuelt tilpassede smykker

Den anden klare regel som kan medføre mistet bytteret er hvis du får tilpasset et produkt så det passer netop til dig, eller hvis du får et produkt specialfremstillet. Hvordan kan denne regel så komme i spil, når det gælder smykker? Her er et par eksempler:

  • En klassiker indenfor smykker er graverede smykker. Graveringen er personlig, og når du bestiller et graveret smykke kan du ikke kræve at få byttet produktet, selvom du fortryder ved modtagelsen.
  • Hvis du køber et ur, hvor du har fået webshoppen til at fjerne et par led inden afsendelse. Så kan du heller ikke forlange at din returret gælder.
  • En fingerring fremstilles ofte indenfor et vist størrelses-interval. Eksempelvis kan et smykkemærke fremstille fingerringe som standard fra str. 48 til str. 60. Ofte vil du i dette tilfælde kunne få specialfremstillet en ring i størrelser over 60. Til gengæld har du så ikke længere returret.

Undgå at bryde plombering på særlige produkter

Når det gælder smykker, så er der sjældent plombering på varerne. Jeg vil dog lige nævne et enkelt eksempel, som du med fordel kan være bevidst om.

Det svenske smykkefirma Blomdahl specialiserer sig i fremstilling af hudvenlige smykker. Der bliver derfor anvendt særligt skånsomme materialer som klinisk plastik og titanium. Forseglingen på eksempelvis ørestikker sikrer, at købere får de helt rene og hudvenlige smykker ud af æsken, som Blomdahl garanterer. Ved at bryde forseglingen er denne sikkerhed tabt, og så kan næste kunde, som vil købe ørestikkerne ikke være sikker på at få rene og helt hudvenlige smykke i ørerne.

Vær derfor ekstra opmærksom, hvis du modtager et plomberet produkt. I tilfældet med ørestikker fra Blomdahl er smykkeæsken klar, så du sagtens kan vurdere om smykkerne visuelt lever op til dine forventninger uden at bryde plomberingen.Der er altså flere fordele ved at købe smykker online. Ikke bare kan du oftest finde smykker billigere på nettet, men du er også ved lov sikret mindst 14 dages returret, hvor du kan kræve købet ophævet og dermed få pengene tilbage. Som vi har set, er det dog med enkelte undtagelser.